Авантура. Дружење. Адреналин

Македонска
Алпинистичка
Федерација

Алпинизмот е спортска дејност која што се одвива на стрмни и високи карпи и претставува дел од поширокото семејство на планинарски спортови.

Највисока форма на организирање на алпинизмот во Република Македонија

Македонската Алпинистичка Федерација е национална спортска федерација – највисока форма на организирање на алпинизмот во Република Македонија. Федерацијата ја сочинуваат клубовите кои се занимаваат со алпинизам. Основна цел на федерацијата е омасовување и развивање на алпинистичката активност во Македонија, преку едуцирање алпинистички кадар, уредување алпинистички локалитети, издавање стручна литература, организирање врвни алпинистички акции и насочување на организациските активности во алпинизмот.

МЕМОРИЈАЛНИОТ АЛПИНИСТИЧКИ СОБИР “ЗОРАН МАЈСТОРСКИ”
Меморијален алпинистички собир – Македонски алпинистички великани 2022
Алпинистички викенд Матка 2022

Новости

Обожаваш природа.
Бараш предизвици.
Сакаш да станеш алпинист.