Клубови

КЛУБОВИ

Согласно со Законот за спорт, основна форма за легално изведување на алпинистичките активности се алпинистичките клубови. Во продолжение следува список на алпинистичките клубови кои имаат добиено решение за вршење на алпинистичка дејност

 

Kонтакт 
Претседател 070 670 785
Секретар 071 626 651
адреса: “Маџир Маало” бр. 12
1000 Скопје
www.matka.mk
e-mail: contact@matka.mk

Kонтакт 
Претседател 070 55 00 58
адреса: “СРЦ 25 Мај” бб. 
2420 Радовиш
www.plocaclimbing.com
e-mail: alpinistickiklub_ploca@yahoo.com

Kонтакт 
Претседател 070/310-930
Струмица
www.aleksandardonchev.com
e-mail: skala@aleksandardonchev.com

Kонтакт 
Претседател 070 398 513 
Aдреса: 
бул Партизански одреди 80/1-4
1000 Скопје
www.alpinizam.org
e-mail: kontakt@alpinizam.org

Kонтакт 
Претседател 071 342 248 
адреса: “Димитар Влахов” бр 5. 
6000 Охрид
e-mail: info.dode@gmail.com